Rok prevádzky novej administratívnej budovy Fenix Trading v štandarde nZEB avizuje dosiahnuteľnosť stanovených cieľov

Dátum: 27. 11. 2017
Rok prevádzky novej administratívnej budovy Fenix Trading v štandarde nZEB potvrdil dosiahnuteľnosť stanovených cieľov. Pri prevádzke v reálnych podmienkach bolo overené, že model riadených dodávok je plne funkčný a môže poskytovať výhody ako pri konaní sieť, aj samotným užívateľom. Preto sa domnievame, že je na čase začať diskusiu o možnosti zavedenia tzv. Net meteringu pre tieto aplikácie.Fenix Group
Porovnaníe očakávaných a skutočných výsledkov po roku prevádzky
Skutočná spotreba objektu (25 126 kWh) bola o 7% nižšia, než očakávaná ročná spotreba energie. Spotreba elektrickej energie na vykurovanie bola vzhľadom k chladnej a dlhšej zime vyššia - priemerná teplota od októbra 2016 do februára 2017 bola 2° C pod dlhodobým priemerom. Podiel spotreby energie na vykurovanie a ohrev TUV (12 402 kWh) na celkovej spotrebe novej kancelárskej budovy predstavoval 49%, samotné vykurovanie (12 045 kWh) potom 48%. Inštalovaná fotovoltaická elektráreň (FVE) má maximálny ročný výkon 7 200 kWh, v hodnotenom období však vyprodukovala len 6 050 kWh. Dôvodom nižšej výroby FVE bolo jej pôvodné primárne nastavenie - v žiadnom prípade nemalo dochádzať k prelivu energie do siete, a to aj za cenu zníženia výkonu FVE. V roku 2017 už boli parametre upravené tak, aby najmä v letných mesiacoch, kedy je nízka spotreba a veľká výroba FVE, dochádzalo v prípade dopytu operátora siete k tzv. riadeným pretokom. Bolo overené, že tento model riadených dodávok je plne funkčný a môže poskytovať výhody ako pri riadení siete, tak aj samotným užívateľom. Preto sa domnievame, že je na čase začať diskusiu o možnosti zavedenia tzv. net meteringu pre tieto aplikácie.

Prevádzka batériového úložiska s kapacitou 26 kW
Batériové úložisko sa ukázalo ako veľmi flexibilný nástroj optimalizácie spotreby budovy v priebehu 24 hod. cyklu, preukázala sa jeho schopnosť práce s ohraničeným príkonom pri uspokojení všetkých potrieb. Úložisko v trojfázovom zapojení tiež výrazne prispieva k zrovnomerneniu odberu energie v jednotlivých fázach. Pri odstavení trafostanice bola takisto overená autonómna činnosť v prípade výpadku energie - budova fungovala od 6.00 do 20.00 hod. úplne bez obmedzenia a prechod na batériové úložisko neznamenal žiadny výpadok technológií. V praxi odskúšaná bola tiež možnosť využitia batérie pre odbúravanie špičiek a zníženie hodnoty hlavného ističa. Budova tak mohla byť aj v zimnom období prevádzkovaná s ističom 3x25 A, hoci by jej výkonovo zodpovedal skôr istič 3x40 A.

Elektrický sálavý vykurovací systém s individuálnym riadením každého priestoru (inštalovaných 9 kW)
Spotreba energie na vykurovanie bola vyššia ako predpoklad a dosiahla v období od októbra 2016 do mája 2017 hodnoty 12 045 kWh. Dôvodov bolo niekoľko - napríklad automatický režim vonkajších žalúzií bránil využitiu plánovaných tepelných ziskov, táto situácia však bola v priebehu decembra 2016 odstránená. Všeobecne boli náklady na vykurovanie o 8-10% vyššie, než v uplynulej vykurovacej sezóne - priebeh denných teplôt od októbra do februára bol cca 2° C pod dlhodobým priemerom, vykurovacia sezóna navyše skončila až v priebehu mája 2017. Nepodarilo sa preukázať výhodnosť prerušovaného vykurovania v priebehu pracovného týždňa. Kým ráno dochádzalo v režime s nočným útlmom k výrazným odberovým špičkám, energetické úspory neboli preukázané. Test sa bude opakovať v ďalšom vykurovacom období. Celkovo vykurovací systém veľmi flexibilne reagoval ako na zmeny teplôt, tak aj na obsadenosť jednotlivých vykurovaných zón.

Riadená ventilácia s rekuperáciou – chladenie, klimatizácia
V priebehu prvých piatich mesiacov prevádzky dochádzalo k nastavovaniu systému s cieľom zabezpečiť optimálnu reakciu na hladinu CO2 v jednotlivých priestoroch a ich prevetrávanie. V letných mesiacoch bola nastavená teplota vstupného vzduchu na 20° C, v zimných mesiacoch potom na teplotu vystupujúceho vzduchu. V lete bolo nastavené intenzívne nočné prevetrávanie budovy v prípade vysokých denných teplôt. To umožňuje vyradenie multisplitovej klimatizačnej jednotky a významné zníženie nákladov na chladenie. Ročná spotreba energie na ventiláciu celého objektu predstavovala 980 kWh, na prevádzku multisplit systému potom 350 kWh.


Ďalší postup
Dáta sa priebežne zhromažďujú on-line na cloude UCEEB a všetci zúčastnení k nim majú prístup. K 30. septembru spracovala UCEEB podrobnú správu, hodnotiacu predpokladanú a skutočnú spotrebu energie, naplnenie predpokladov funkcionality objektu v jednotlivých režimoch a mikroklimatické podmienky v objekte. Záverečná správa je potom naplánovaná na koniec októbra budúceho roka a bude obsahovať hodnotenie dvojročnej prevádzky administratívnej budovy vo všetkých aspektoch. Pracovná skupina potom posúdi vytvorenie vhodných podmienok pre rozšírenie konceptu. Vzhľadom na to, že už predbežné výsledky tohto projektu avizujú reálnosť a dosiahnuteľnosť stanovených cieľov, rozhodla sa spoločnosť Fenix Group v danej oblasti ďalej pokročiť - v decembri 2016 bol založený start-up AERS s.r.o. (Advanced energy storage systems), pripravujúci modulárny systém AES, pokrývajúci danú oblasť od malých aplikácií (6 kWh) pre byty a malé RD až po 1000 kWh pre nákupné centrá, výrobné, poľnohospodárske budovy či pre oblasť služieb. V súčasnosti je tiež vo výrobnom areáli Fenix v Jeseníku finalizovaný projekt batériového úložiska (640 kWh), spolupracujúceho so strešnou FVE 24kWp. Cieľom je zníženie rezervovaného výkonu (režim spotreby do 24 hod), riadenie ¼ hod maxima a odstránenie krátkodobých výpadkov, ktoré môžu spôsobiť významné škody. Dáta z tohto projektu budú opäť dostupné na cloude UCEEB. Už dnes je možné povedať, že sledovaný koncept sľubuje zaujímavú návratnosť aj pri súčasných cenách úložísk a v jeho rozvoji vidíme veľký potenciál pre budúcnosť.

Ocenenie a prezentácia projektu
Koncept domu ako aktívneho prvku energetickej sústavy získal v júni 2016 na Pražskom hrade v rámci projektu CZECH TOP 100 mimoriadne ocenenie Environmentálny počin roka v energetike. Projekt zaujal aj usporiadateľov výstavy INFOTHERMA 2017 v Ostrave, kde vytvoril ústrednú expozíciu a súčasne priestor pre tematickú odbornú konferenciu. V marci tohto roku bola projektu FOC udelená hejtmanom Olomouckého kraja cena Stavba roka 2016. Za najvyššie ocenenie osobne považujem skutočnosť, že projekt bol ako jeden z 10 oficiálnych exponátov predstavený v expozícii Českej republiky na svetovej výstave EXPO Astana v Kazachstane (10.6. - 10.9. 2017).

Autor: Ing. Cyril Svozil, riaditeľ a majiteľ Fenix Group

Zdroj: solarnenovinky.skFoto: Archiv
Facebook
Prečítané: 832x

REKLAMA

Bezplatný Newsletter

Aktuálne správy z odboru fotovoltiky a akumulácie energie
jsem člověk
jsem robot
NAJČÍTANEJŠIE
Dnes
x

Využívaním týchto služieb súhlasíte s používaním a ukladaním cookies. Viac o cookies nájdete v časti Pravidla cookies.

Podmienky používania   |  Redakcia portálu   |  English   |  Facebook
© Copyright Solárne Novinky.sk. Všetky práva vyhradené.
Top50 Solar
Portál SolárneNovinky.sk predstavuje odborné online médium, ktoré sa venuje nasledujúcim témam: fotovoltické panely, meniče, mikro striedače a FVE.
Generováno 0.1 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: